Alternatieven

Binnen het project Brug Woerden-West worden meerdere alternatieven onderzocht om te komen tot een robuuster verkeersnetwerk, een betere doorstroming in Woerden-West en een vermindering van de verkeersdrukte op de route Rembrandtlaan - Boerendijk.

In opdracht van de raad is gestart met twee alterantieven, de Gildenbrug en Rietveldbrug. Gaande het onderzoek zijn door de omgeving twee nieuwe alternatieven ingebracht. De Rietveldbrug-West en de Rembrandtbrug. Hieronder kan je meer lezen over de vier alternatieven.

  • Dit alternatief betekent een verbinding tussen de Gildenweg en het Rietveld. Dit alternatief vermindert de verkeersdrukte op de Rembrandtlaan - Boerendijk met ca. 20-25 %. Bekijk hier alle voor- en nadelen van het alternatief. Lees meer over Alternatief Gildenbrug

  • Dit alternatief maakt ten oosten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie een verbinding tussen de Hollandbaan en het Rietveld, vermindert de verkeersdrukte op de Rembrandtlaan - Boerendijk met ca. 10-15 % en heeft vooral betekenis in combinatie met een westelijke gebiedsontwikkeling en randweg Lees meer over Alternatief Rietveldbrug

  • Dit alternatief betekent een verbinding tussen de Hollandbaan en de Rembrandtlaan. Dit alternatief vermindert de verkeersdrukte op de Rembrandtlaan - Boerendijk met ca. 40-45%. Voor het realiseren van een ontsluitingsweg door het gebied is veel sloop van woningen en bedrijven nodig. Lees meer over Alternatief Rembrandtbrug

  • Dit alternatief maakt ten westen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie een verbinding tussen de Hollandbaan en het Rietveld, verminderd de verkeersdrukte op de Rembrandtlaan-Boerendijk met ca. 10-15% en kan betekenis hebben in combinatie met een westelijke randweg en westelijke gebiedsontwikkeling Lees meer over Alternatief Rietveldbrug-West

    Cookie-instellingen