Visualisatie Rembrandtbrug

Planning

De planning:

2022: Vaststelling bestemmingsplan, hogere grenswaarden Wet geluidshinder, het afronden van het voorlopig onwerp en het aankoopproces van de benodigde eigendommen

2023: Het is niet ondenkbaar dat er op de vaststelling van het bestemmingsplan beroep wordt in gesteld. Dit beroep wordt door de rechter behandeld, dit geldt ook voor het besluit hogere waarden Wet geluidhinder. Het voorlopig ontwerp werken we verder uit tot een definitief ontwerp en het aankoopproces wordt verder vervolgd. Om zeker te zijn dat we tijdige de benodigde eigendommen in bezit hebben wordt ook het proces van onteigening opgestart. Dit is nog geen daadwerkelijke onteigening. 

2024: In dit jaar worden de uitspraken van de rechter verwacht op de ingestelde beroepen. Naar verwachting lopen er nog enkele gesprekken over de aankoop, parallel loopt een onteigeningsprocedure mocht er minnelijk geen overeenstemming worden bereikt. Ondertussen komt de uitvoering dichterbij en wordt de het contract voor de realisatie voorbereidt. 

2025: In dit jaar worden de laatste aankopen afgerond, liefst op minnelijke wijze, in een uiterstgeval door een onteigening. Dit jaar start naar verwachting ook de eerste fysiek stap tot realisatie. 

Cookie-instellingen