Visualisatie Rembrandtbrug

Rembrandtbrug

De Rembrandtbrug is een nieuwe hoofdontsluitingsweg die een verbinding maakt tussen de kruising Leidsestraatweg-Rembrandtlaan en de kruising Hollandbaan-Kuipersweg. Met aanleg van de Rembrandtbrug worden de verkeersproblemen op de route Rembrandtlaan-Boerendijk opgelost, wordt het verkeersnetwerk robuuster en de doorstroming verbetert. Ook draagt de realisatie van de Rembrandbrug bij aan de gewenste herstructurering op het bedrijventerrein Barwoutswaarder.

Wij willen je goed informeren en laten meedenken in het ontwerpproces

 

Op 15 oktober2020 heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad het raadsbesluit genomen tot aanleg van de Rembrandtbrug. Dit na ruim een jaar uitgebreid onderzoek naar een nieuwe brug in Woerden-West. Op 21 december 2022 stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met de vaststelling van het bestemmingsplan en het extra budget. Het streven is om de brug eind 2026 in gebruik te nemen. 

Nieuw verkeersnetwerk

Door de Rembrandtbrug te realiseren komt er een robuust verkeersnetwerk en een goede doorstroming in heel Woerden-West, waarbij de Rembrandtlaan, Jozef Israëlslaan, Boerendijk, Hogerijndijk en Molenvlietbaan aanzienlijk worden ontlast. Ook levert de Rembrandtbrug een belangrijke impuls aan de gewenste herstructurering van het bedrijventerrein Barwoutswaarder. 

De Rembrandtbrug is een nieuwe hoofdontsluitingsweg die een verbinding maakt tussen de kruising Leidsestraatweg-Rembrandtlaan en de kruising Hollandbaan-Kuipersweg. Ook zal de rotonde op de kruising Molenvlietbaan-Hollandbaan worden aangepast. 

Het besluit heeft ook ingrijpende consequenties. Zo moeten bewoners en bedrijven binnen de ligging van de brug en het tracé hiervoor moeten wijken. De gemeente zal zich uiterst inspannen om op een goede en zorgvuldige wijze invulling te geven aan dit aankoopproces.

Voor al je vragen kan je contact opnemen met Hans Verkerk

 

 

Cookie-instellingen