Alternatief Rietveldbrug-West

Dit alternatief maakt ten westen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie een verbinding tussen de Hollandbaan en het Rietveld, verminderd de verkeersdrukte op de Rembrandtlaan-Boerendijk met ca. 10-15% en kan betekenis hebben in combinatie met een westelijke randweg en westelijke gebiedsontwikkeling

Alternatief Rietveldbrug-West kan worden gekozen om een grotere gebiedsontwikkeling in Woerden-West  mogelijk te maken dan bij de Rietveldbrug en om de noodzaak van de sloop van woningen te verminderen.

Dit alternatief is bij de participatie ingebracht.

De argumenten voor en tegen zijn op hoofdlijnen dezelfde als bij de Rietveldbrug, maar met de volgende verschillen:

  • De bijdrage aan de doelstelling het ontlasten van de route Rembrandtlaan-Boerendijk is nog beperkter (meer aan de onderkant van de bandbreedte 10-15%), terwijl de kosten hoger en de risico’s groter zijn (bodemzeting- en vervuiling, waarde aan te kopen gronden).

  • Er moet een agrarisch bedrijf worden aangekocht incl. de daarbij behorende woning. De roeivereniging kan op haar plek blijven en de historische omgeving rond de voormalig burgemeesterswoning wordt minder aangetast. Het Rietveld zal over een nog langer deel een drukkere ontsluitingsweg worden.

  • Een nog intensievere/ westelijker gebiedsontwikkeling in het buitengebied van Woerden, bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijventerrein ten westen van de RWZI, is een nog grotere inbreuk op de door de Provincies  ingezette ontwikkelingsrichting van de Oude Rijnzone. Dit kan op nog grotere weerstand rekenen dan de ontwikkeling die de Rietveldbrug mogelijk maakt. Gebiedsontwikkeling in deze zone kan in financiële zin waarde toevoegen. De keuze draait om de vraag naar de wenselijkheid van de gebiedsontwikkeling.

  • Het risico dat de verkeersdruk op de route Rembrandtlaan-Boerendijk weer gaat toenemen door ontwikkelingen is bij deze keuze nog groter.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen