Alternatief Gildenbrug

Dit alternatief betekent een verbinding tussen de Gildenweg en het Rietveld. Dit alternatief vermindert de verkeersdrukte op de Rembrandtlaan - Boerendijk met ca. 20-25 %. Bekijk hier alle voor- en nadelen van het alternatief.

Het alternatief Gildenbrug verlicht de verkeersdruk met ca. 20-25% vermindering op de route Rembrandtlaan-Boerendijk en is de minst dure optie.

Nadelen van het alternatief Gildenbrug zijn;

  • Aantasting monumentale omgeving en sloop woningen. Het aanleggen van een brug bij het meest monumentale deel van het Rietveld is een forse ingreep in dit historische landschap. De keuze om rijksmonument en gemeentelijk monument te sparen, in combinatie met het minimaliseren van het aantal te slopen woningen, levert een wegverbinding op met bochten die zowel verkeerskundig als landschappelijk niet echt fraai zijn. Het is op dit moment echter de minst slechte inpassing die mogelijk is op die plek.

  • Ontsluitingsweg door bedrijventerrein die ondernemers niet helpt. Door de aanleg van een brug wordt de Gildenweg een gebiedsontsluitingsweg. Door herinrichting kan dit werkbaar en verkeersveilig gemaakt worden voor fietsers en voetgangers. Wat betreft aantallen verkeersbewegingen uit de zijstraten voorzien we met het voorspelde gebruik van de Gildenweg geen directe problemen. De bereikbaarheid van het bedrijventerrein verbetert sterk, maar ondernemers zien dit niet als doorslaggevend voordeel. Ze geven aan te verwachten dat dit hun bedrijfsvoering belemmert.

  • Doorontwikkeling naar hogere intensiteiten is lastig en gaat gepaard met extra investeringen. Bij doorontwikkeling naar een intensiever gebruik, bijvoorbeeld door de aanleg van een westelijke randweg, zullen aanvullende maatregelen nodig zijn om doorstroming en veiligheid te garanderen. Dan zullen in elk geval erfaansluitingen die nu nog kunnen blijven, afgesloten moeten worden. Dat is een forse opgave, ook in het veranderen van aanliggende panden en het gebruik ervan.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen