Visualisatie Rembrandtbrug

Extra studie Rembrandtbrug rond de zomer klaar

04-07-2023

Met de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad het College van B&W opdracht gegeven om extra onderzoek te doen. Het doel van het onderzoek is de bereikbaarheid te verbeteren, te blijven zoeken naar kostenbesparing en een second opinion uit te voeren op de kostenraming.

Voor- en nadelen in beeld

Met de definitieve aankoop van bedrijf A-Ware door de OMU (Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht, NV van de provincie Utrecht) in januari 2023 is de kans geboren om te kijken naar nieuwe mogelijkheden voor de plek van de nieuwe weg. OMU is opgericht met het doel om bedrijventerreinen te verduurzamen en nieuw leven in te blazen. De organisatie staat welwillend tegenover samenwerken met gemeente Woerden.

Met deze nieuwe kennis ziet het college ruim voldoende kansen in variant(en) waarin het zuidelijkste deel van de nieuwe weg westelijker komt te liggen. Daarom heeft het college op 28 maart jl. besloten een korte nieuwe variantstudie uit te voeren. Dit doet zij in overleg met de betrokken ondernemers en de OMU. In deze studie worden nieuwe varianten uitgewerkt qua ontwerp – eigendom – kosten – draagvlak – ruimtelijke kwaliteit enzovoorts. Alle varianten, inclusief de originele oostvariant, worden daarna met elkaar vergeleken.

De variantenstudie gaat alleen over het zuidelijkste deel van het wegtracé, tussen  Kuipersweg 19 en de Hollandbaan. De rest van het project is geen onderwerp van studie. De bestemmingsplanprocedure blijft in deze periode ongewijzigd doorlopen.

Het besluit tot uitvoeren van een nieuwe variantenstudie heeft geen nadelige financiële gevolgen. De tijd die nu besteed wordt aan de studie, wordt naar verwachting weer goed gemaakt door een vlotter vervolgproces op basis van een variant met meer draagvlak en minder gevolgen voor de bedrijven.

Vervolgstap

Het college verwacht rond de zomer van 2023 een advies aan de raad af te ronden over de variantenstudie. Waarna de raad in september of oktober een besluit neemt.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op projectmanager Hans Verkerk.

Cookie-instellingen