Visualisatie Rembrandtbrug

Gemeenteraad stelt bestemmingsplan Rembrandtbrug vast en reserveert 9,8 miljoen euro om de Rembrandt

28-12-2022

De maanden november en december stonden in het teken van de vaststelling van het bestemmingsplan en het extra benodigde budget van 9,8 miljoen voor realisatie van de Rembrandtbrug. Na een intensief besluitvormingsproces nam de gemeenteraad op 21 december hier een positief besluit over.

Eind oktober hebben wij twee raadsvoorstellen naar de gemeenteraad gebracht te besluitvorming. Het ene voorstel ging over het reserveren van 9,8 miljoen euro vanwege de enorme kostenstijging van de afgelopen jaren in de vastgoedmarkt, maar ook de bouwmaterialen die nodig zijn om de brug te kunnen realiseren. Het andere voorstel ging over het vaststellen van het gewijzigde bestemmingsplan van de Rembrandtbrug. Met de vaststelling van het bestemmingsplan wordt de realisatie van de brug juridisch mogelijk gemaakt. Beide dus zeer belangrijke voorstellen voor het project.

Zorgen ondernemers Barwoutswaarder

Enkele ondernemers (direct belanghebbenden) heeft dit moment aangegrepen om hun zorgen over de verkeersafwikkeling in het gebied kenbaar te maken aan de gemeenteraad. De zorgen van deze ondernemers gaan met name over de krappe ontsluiting van vrachtverkeer op de zijwegen van het nieuwe wegtracé en de beperkte keermogelijkheden in de openbare ruimte. Om deze zorgen zichtbaar te maken hebben zij de gemeenteraad uitgenodigd om zaterdag op 10 december ter plekke de situatie te bekijken.

Positief besluit met randvoorwaarden

De gemeenteraad heeft na enkele uitvoerige debatten op 21 december 2022 een positief besluit genomen over de raadsvoorstellen, maar erkent de zorgen van de ondernemers en heeft daartoe de opdracht aan het college gegeven om samen te zoeken een passende oplossing. Ook heeft de gemeenteraad gevraagd om vanwege om onzekerheid in de totale projectkosten een second opinion uit te laten voeren op de projectraming om zo meer zekerheid te krijgen op de hoogte van het projectkrediet. Ook wil de gemeenteraad vaker en inhoudelijker geïnformeerd worden over de ontwikkeling binnen het project en heeft verzocht om de samenhang met de revitalisering op het bedrijventerrein nadrukkelijker op te pakken.

Hoe nu verder?

Het komende half jaar zal het ontwerp nader wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp, waarbij ook de opdracht om de benoemde verkeersknelpunten van de ondernemers wordt uitgevoerd. Parallel werken we verder aan het aankoopproces van de bedrijfspanden en woningen nodig zijn om de brug en het tracé te kunnen realiseren. Naar verwachting zal in 2025 gestart worden met de uitvoering.

Meer informatie

De raadsvoorstellen en aangenomen moties/amendementen (lees aanvullende opdrachten) zijn hieronder in te zien.

Wil je de besluitvormende raadsvergadering terug kijken? Dat kan via de website van de gemeenteraad.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met Hans Verkerk.

 

Cookie-instellingen