Visualisatie Rembrandtbrug

Conceptrapportage geluidsmaatregelen gepubliceerd

08-04-2022

De afgelopen maand is hard gewerkt om alle binnengekomen overlast- en geluid beperkende ideeën te beoordelen op effectiviteit, geld en de ruimtelijke impact. De resultaten daarvan zijn verwerkt in een concept rapportage. Tijdens de bijeenkomst op 13 april a.s. presenteren de uitkomsten.

Op 27 januari 2022 tijdens het interpellatiedebat over de Hollandbaan heeft de gemeenteraad de motie ‘Opdracht voorbereiden voorstel geluidswerende maatregelen Hollandbaan’ aangenomen. Deze motie verzoekt concreet om samen met bewoners wonend langs de Hollandbaan geluid- en overlastbeperkende maatregelen te inventariseren, te beoordelen en deze vervolgens toe te sturen naar de gemeenteraad. 

Naar aanleiding van deze motie (opdracht) is op 24 februari 2022 een inloopbijeenkomst georganiseerd waar bewoners ideeën konden inbrengen om de (geluid-)overlast te beperken. Het was ook mogelijk om deze ideeën via dit online platform. 

Alle binnengekomen ideeën zijn beoordeeld. Niet alle ideeën hebben we mee genomen omdat deze onvoldoende bijdroegen, niet uitvoerbaar waren of een te grote impact hadden. Maar de meeste ingediende maatregelen zijn wel meegenomen. 

Van maatregelen naar alternatieven

De maatregelen zijn vertaald naar alternatieven. Niet elke maatregel is namelijk toe te passen op het gehele traject. Voorbeeld: op de helft van het traject kan je een grondwal aanleggen, maar vanwege ruimte gebrek is dat op het andere deel niet toepasbaar. Om toch voor het gehele traject een compleet voorstel te kunnen doen hebben wij in dit voorbeeld op de andere helft een laag geluidscherm toegepast. Een beeldend voorbeeld is een kralenketting, waarbij de kralen de maatregelen zijn en de totale ketting het alternatief. 

De verschillende alternatieven hebben we vervolgens beoordeeld op effectiviteit, kosten en de ruimtelijke impact. De concept resultaten zijn te lezen in de concept rapportage verkenning geluidreducerende maatregelen Hollandbaan. 

Informatiebijeenkomst

Op woensdagavond 13 april om 19:30 uur organiseren wij een informatiebijeenkomst waar we de resultaten van het onderzoek presenteren. Na de presentatie kan iedereen de verschillende alternatieven bekijken en daarover in gesprek. Wil je bij de informatiebijeenkomst aanwezig zijn? Meld je dan aan. 

Vervolgproces

Na de informatiebijeenkomst sturen we de dan definitieve rapportage toe aan de gemeenteraad en werken we toe naar een concreet voorstel. Dat voorstel zal gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan Rembrandtbrug worden behandeld. 

 

Cookie-instellingen