Visualisatie Rembrandtbrug

Nieuwe datum informatiebijeenkomst Hollandbaan - Meld je aan!

29-03-2022

Op 27 januari jl. heeft de gemeenteraad van Woerden de gemeente opdragen om een onderzoek uit te voeren naar mogelijke geluids- en overlast beperkende maatregelen langs de Hollandbaan. Op woensdag 13 april presenteren we de resultaten van dit onderzoek aan de omgeving.

Op 27 januari jl. heeft de gemeenteraad van Woerden een motie aangenomen waarbij zij de gemeente opdragen om voor 1 april 2022 een onderzoek af te ronden naar mogelijke geluids- en overlastbeperkende maatregelen langs de Hollandbaan. Recent ontvingen bewoners rondom de Hollandbaan een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst op 29 maart omtrent de uitkomsten van dit onderzoek. Helaas zijn die brieven te laat verzonden en waren wij genoodzaakt de informatiebijeenkomst te annuleren. 

De uitkomsten van dit onderzoek willen we nu graag met u delen op woensdagavond 13 april om 19:30 uur in de raadszaal  van het gemeentehuis in Woerden. De resultaten zullen in de week voorafgaand aan de informatiebijeenkomst worden gedeeld op het online platform www.brugwoerdenwest.nl.

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn bij de informatiebijeenkomst op het gemeentehuis op woensdag 13 april om 19:30 uur? Meld je dan aan. 

Wat gebeurt er na de informatiebijeenkomst?

Na de informatiebijeenkomst zullen we de resultaten van het onderzoek delen met de gemeenteraad. Gelijktijdig met het vaststellen van het bestemmingsplan van de Rembrandtbrug (rond de zomervakantie) wil het college de gemeenteraad een voorstel voorleggen op basis van het uitgevoerde onderzoek.

Via dit online platform houden wij u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem gerust contact op met Len Hazeleger

Cookie-instellingen