Visualisatie Rembrandtbrug

Terugblik online informatiebijeenkomst Hollandbaan & rotonde Molenvlietbaan

16-02-2022

Op 24 november 2021 organiseerde de gemeente een online informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen over de aanpassing van de rotonde Molenvlietbaan en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de motie-Maatregelen Hollandbaan. Meer weten? Bekijk de online presentatie en de Q&A.

Aanpassing rotonde Molenvlietbaan

Tijdens de bijeenkomst Hollandbaan en de ronde Molenvlietbaan hebben we een toelichting gegeven op de aanpassing van de rotonde Hollandbaan-Molenvlietbaan. In het voorontwerp bestemmingsplan werd nog uitgegaan van een aanpassing naar een kruispunt met verkeerslichten. Echter, vanwege nieuwe ontwikkelingen in de markt, aanvullend verkeersonderzoek en de inspraakreacties uit de omgeving denken we dat er beter oplossing mogelijk zijn. Die gaan we het komende jaar onderzoeken. In dat onderzoek betrekken we de omgeving.

Motie maatregelen Hollandbaan

Tijdens de informatie avond is een toelichting gegeven op de motie - Maatregelen Hollandbaan die is aangenomen tijdens het raadsbesluit over de Rembrandtbrug op 15 oktober 2020. Verteld is hoe invulling gegeven wordt aan die motie en wanneer uitkomsten daarvan gereed zijn.

Update: tijdens het interpellatie debat op 27 januari 2022 in de raad is een nieuwe motie aangenomen over het onderzoek naar geluids- en overlastbeperkende maatregelen. Lees hier meer over deze motie en over het proces dat daaraan vooraf is gegaan.

Online presentatie terugkijken en Q&A

Was je niet bij de informatiebijeenkomst aanwezig? Bekijk hieronder de presentatie terug. Tijdens de bijeenkomst zijn veel vragen gesteld. Alle vragen zijn opgenomen in een Q&A en beantwoord. Deze Q&A is onder de video te downloaden.

Meer weten?

  • Bekijk Q&A waarin alle vragen zijn beantwoord dit zijn gesteld tijdens de informatieavond.
  • Wil je de presentatie nog eens doorbladeren? Download dan de presentatie.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met Len Hazeleger

 

Cookie-instellingen