Visualisatie Rembrandtbrug

Informatieavond start planvoorbereidingsfase Rembrandtbrug

28-04-2021

Op donderdag 15 oktober 2020 heeft de gemeenteraad met een ruime meerderheid het besluit genomen om de Rembrandtbrug te realiseren. Met dit besluit breekt een nieuwe fase aan. Op donderdag 28 april om 20:00 organiseren een informatieavond om u te informeren over deze nieuwe planvoorbereidingsfase.

De Rembrandtbrug

De Rembrandtbrug wordt een nieuwe brug over de Oude Rijn en komt te liggen ter hoogte van de kruising Rembrandtlaan-Leidsestraatweg. Vervolgens zal er een nieuwe hoofdontsluitingsweg worden aangelegd die aansluit op de huidige Hollandbaan ter hoogte van de Kuipersweg. Ook zal de huidige rotonde nabij de Gamma vervangen worden, mogelijk door een kruispunt met verkeerslichten. Met de realisatie van de Rembrandtbrug komt er een robuust verkeersnetwerk en een goede doorstroming in heel Woerden-West, waarbij de Rembrandtlaan, Jozef IsraĆ«l laan, Boerendijk, Hoge Rijndijk en Molenvlietbaan aanzienlijk worden ontlast. Ook levert de Rembrandtbrug een belangrijke impuls aan de gewenste herstructurering van het bedrijventerrein Barwoutswaarder.  Het besluit heeft ook ingrijpende consequenties. Zo moeten woningen en bedrijven wijken om de brug en weg te kunnen aanleggen en ontstaat er op sommige plaatsen ook meer overlast. We zullen ons als gemeente uiterst inspannen om op een goede en zorgvuldige wijze invulling te geven aan dit aankoop- en eventueel verplaatsingsproces en aan het beperken van schade en overlast.

Planvoorbereidingsfase

Om de Rembrandtbrug uiteindelijk te kunnen realiseren zal er nog veel moeten gebeuren. De voorbereiding die nodig is om tot aanleg over te kunnen gaan noemen we de planvoorbereidingsfase. In deze fase zal onder ander het huidige globale ontwerp nader moeten worden uitgewerkt. Ook moeten alle benodigde procedures nog worden doorlopen zoals een wijziging van het huidige bestemmingsplan en neemt het gehele aankoop- en eventueel verplaatsingsproces veel tijd in beslag. Uiteraard willen wij alle betrokkenen in deze planvoorbereidingsfase weer goed betrekken. Na de planvoorbereidingsfase start de uitvoering. We verwachten dat die realisatie eind 2024/begin 2025 start en dat de Rembrandtbrugbrug, conform het raadsbesluit op 15 oktober 2020, eind 2026 in gebruik kan worden genomen.

Online informatieavond


Graag nodigen wij je uit om aanwezig te zijn bij de online informatieavond Rembrandtbrug op woensdag 28 april, van 20:00 tot 21:15 uur. Dit doen we via Teams. De link naar de online informatieavond komt op 28 april te staan op de homepagina van het online platform www.brugwoerdenwest.nl. U kunt deelnemen door op deze link te klikken, de bijeenkomst opent dan in uw browser. Tijdens de informatieavond kunt u vragen stellen via de chat. Voorafgaand aan de informatieavond peilen we via het online platform welke vragen er leven en welke onderwerpen u terug wilt zien.

Vragen?

Heb je vragen? Neem gerust contact op met Len Hazeleger

 

Cookie-instellingen