Visualisatie Rembrandtbrug

Concept eindrapportage gereed. Bekijk de rapportage en reageer!

22-06-2020

Het onderzoek Brug Woerden-West nadert de eindfase. De concept eindrapportage is gereed. Maar definitief is het pas als we deze rapportage eerst aan jou hebben voorgelegd. Daarom vragen we je de rapportage door te nemen en je opmerkingen en aanbevelingen aan met ons te delen. Dat kan t/m 7 juli.

Sinds april vorig jaar hebben we samen met jullie intensief gewerkt aan het onderzoek naar een nieuwe brug in Woerden-West. Velen hebben meegedacht en aandachtpunten en ideeën aangedragen. Dat heeft onder andere geleid tot twee nieuwe alternatieven, een compleet beoordelingskader en veel goede voorstellen die een positief effect hebben op de leefbaarheid. Alle resultaten zijn samengevat in de concept eindrapportage Brug Woerden-West. Deze delen we graag en nodigen je van harte uit om kritisch het rapport te bekijken en op- en aanmerkingen met ons te delen. Dat kan door deze te mailen naar hazeleger.l@woerden.nl of via eenvoudig via een digitaal formulier. Reageren kan tot en met woensdag 7 juli.

De rapportage bestaat uit drie delen. 

De oplegnotitie Brug Woerden-West

Deze notitie vat de resultaten van de effectrapportage samen en benoemt de essentie van elk alternatief. Door deze te lezen krijg je een goed beeld van de uitkomsten van het onderzoek. 

De effectrapportage Brug Woerden-West

De effectrapportage beschrijft de alternatieven, de werkwijze en de effecten per alternatief aan de hand van het beoordelingskader. 

De bijlagen

Er is ontzettend veel onderzoek gedaan. We hebben alle bijlagen in één document gevoegd. Dat zijn er erg veel, maar het zijn vaak verdiepende notities en onderzoeken die ten grondslag liggen aan de beschrijving van de effecten in de effectrapportage en oplegnotitie. 

We wensen je veel leesplezier!

En heb je vragen? Neem gerust contact op met Len Hazeleger

Cookie-instellingen