Visualisatie Rembrandtbrug

Participatie in tussenfase Rembrandtbrug

10-02-2020

We vinden het heel belangrijk dat ook in de tussenfase Rembrandtbrug iedereen weer kan meedenken. We kiezen ervoor om de komende fase op dezelfde wijze met de omgeving samen te werken, op één kleine wijziging na. Hieronder lees je hoe we hoe we het participatieproces de komende maanden vormgeven.

Zoals vorige week gemeld op dit platform heeft de raad besloten om de Rembrandtbrug nader uit te werken. Dat betekent dat we de komende maanden samen met de omgeving aan de slag willen gaan om het alternatief Rembrandtbrug conform de opdracht van de raad uit te werken.

Adviesgroep

Net zoals in de vorige fase zal de adviesgroep ons adviseren op zowel de inhoud als het proces en een eindadvies uitbrengen. De adviesgroep bestaat uit dorpsplatsformen Rijnoevers en Zegveld, wijkplatformen Schilderskwartier en Molenvliet, Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond en Stichting Hugo Kotenstein. Daarnaast kregen we in de vorige fase het advies om ook iemand namens de watersportsector in de adviesgroep te laten deelnemen. Dit advies hebben we ter harte genomen en Chris Nieuwpoort bereidt gevonden om deze sector te vertegenwoordigen. Chris heeft zijn hele werkzame leven in de vaarwegensector gewerkt, is de organisator van de Havendagen in Woerden en is zelf regelmatig op het water te vinden. Omdat Chris zelf in het Bomenkwartier woont zal hij de signalen uit deze wijk ook in de adviesgroep brengen.

Ateliersessie

De ateliersessies zijn avonden waar iedere belangstellende welkom is. Tijdens het eerste deel van de ateliersessie bespreken we de voortgang, delen we nieuwe inzichten met als doel om die avonden vooral iedereen te informeren, kennis en ideeën uit de omgeving op te halen en onderzoeksresultaten te toetsen. Het tweede deel van de avond staat in het teken van de thema’s die we in het eerdere Over-de-brug-team behandelden. Met degene die daarover mee willen denken gaan we nadenken over het thema leefbaarheid. Een brug en het daarbij behorende tracé heeft namelijk grote impact op de woon- en leefkwaliteit van bewoners. We zoeken dan naar ideeën en voorstellen die een positief effect hebben op de leefomgeving. De vraag die deze avond centraal staat is; “Als deze Rembrandtbrug er komt dan kunnen we … doen om positief effect op de leefomgeving te creëren”. We concentreren ons dan niet op het bedrijventerrein Barwoutswaarder maar op de gebieden daarom heen. We gaan dus net als in de vorige fase aan de slag met de onderwerpen uit het eerdere Over-De-Brug-Team maar zonder een selectie van betrokken Woerdenaren. Iedereen is welkom!

Eén op één gesprekken

Een Rembrandtbrug raakt veel bewoners en bedrijven. De komende weken maken wij afspraken om bij iedereen langs te gaan die direct geraakt wordt door dit alternatief. Mocht je zelf niet direct geraakt worden door het alternatief, maar wel graag persoonlijk in gesprek gaan? Neem gerust contact op met Len Hazeleger om een afspraak te maken!

Ondernemersbijeenkomsten

Natuurlijk zal in deze fase ook veel aandacht uitgaan naar de ondernemers op het bedrijventerrein. Zoals hiervoor benoemd gaan we met de direct belanghebbende in gesprek. Aan de hand van die gesprekken bepalen we of er gaande het proces ook nog behoefte is aan specifieke ondernemersbijeenkomsten. Dit hangt af van de behoefte die er daarvoor is vanuit de ondernemers.

Wil je meer weten?

Wil je weten hoe het ontwerpproces er de komende maanden uitziet? Bekijk dan ook het ontwerpproces stap voor stap. Wil je weten wanneer en waar er bijeenkomsten zijn bekijk dan de planning.

Cookie-instellingen