Visualisatie Rembrandtbrug

Concept rapportage Brug Woerden-West gereed!

17-09-2019

De afgelopen maanden is samen met verschillende participatiegroepen intensief gewerkt aan de totstandkoming van het onderzoek naar een nieuwe brug en verbinding tussen het Rietveld en de Hollandbaan. De conceptrapportage is gereed en kan je hier bekijken. Laat weten wat je ervan vindt!

De afgelopen maanden is samen met verschillende participatiegroepen intensief gewerkt aan de totstandkoming van het onderzoek naar een nieuwe brug en verbinding tussen het Rietveld en de Hollandbaan. Dit met de doelstelling om de verkeersdrukte op de Rembrandtlaan – Jozef Israëlslaan – Boerendijk te verminderen en om het verkeersnetwerk in Woerden robuuster te maken.

Participatie heeft project veranderd!

Het participatieproces heeft niet alleen geleid tot een beter eindrapport, maar ook tot twee nieuwe alternatieven en tot een discussie waarbij de oplossing vooral bekeken wordt vanuit een breed toekomstperspectief. Hoe ontwikkelt Woerden zich in de komende decennia en welk alternatief past daar het beste bij? De twee aangedragen alternatieven; de Rembrandtbrug en de Rietveldbrug–West, benadrukken deze discussie des te meer. Dit maakt de keuze voor een alternatief niet makkelijker, maar leidt wel tot een doordachte afweging over een toekomstbestendige oplossing.

Waarom een conceptrapportage?

De rapportage is nog niet af. Voor de zomer hebben we uitgebreid met alle belanghebbenden gesproken tijdens vele keukentafelgesprekken en verschillende bijeenkomsten. In de zomerperiode hebben we alle opgehaalde informatie verwerkt in deze rapportage. De vraag is nu of de rapportage compleet is. Mist er nog wat? Of klopt er iets niet? Zijn hiermee al je vragen beantwoord of opmerkingen verwerkt? Dat willen we graag weten voordat we deze rapportage aan het College sturen.

Bijeenkomsten

De komende periode hebben we daarom verschillende bijeenkomsten gepland. De eerste bijeenkomsten met de verschillende participatiegroepen zijn bedoeld om de resultaten te presenteren en het rapport compleet te maken. Op 9 oktober worden de definitieve resultaten gepresenteerd in een bijeenkomst waarvoor alle belanghebbenden en belangstellenden, maar ook alle raadsleden zijn uitgenodigd. Naast dat wij als projectteam de resultaten presenteren, zullen vertegenwoordigers vanuit de groepen die deelgenomen hebben in de participatie hun bevindingen presenteren. Het doel is om de raadsleden goed te informeren over hoe de omgeving aankijkt tegen de verschillende alternatieven.

Besluitvorming

Na 9 oktober start het besluitvormingstraject. Begin november zal duidelijk worden wanneer de gemeenteraad dit onderwerp zal behandelen en wanneer verwacht wordt dat besluitvorming zal plaatsvinden. We brengen je hiervan tijdig op de hoogte.

Analyse en conclusie

Elk alternatief heeft vanzelfsprekend voor- en nadelen. Maar hoe westelijker de brug komt te liggen, hoe minder het alternatief bijdraagt aan de vermindering van de verkeersdrukte op de Rembrandtlaan – Jozef Israëlslaan – Boerendijk. Daarnaast moeten helaas in elk alternatief woningen worden gesloopt en gaat gebiedskwaliteit verloren. Ook heeft elk alternatief een negatief milieueffect op de directe omgeving, maar blijft (op wellicht enkele woningen na) binnen de wettelijke grenzen. Daartegenover staat wel dat op de route waar verkeer vermindert, dit een positief effect heeft. Overall hangt de beoordeling van de alternatieven sterk af van de veronderstelde gebiedsontwikkeling. Vindt er de komende decennia nog gebiedsontwikkeling plaats in Woerden-West of wordt  vooral binnenstedelijk gebouwd?

Bekijk en reageer!

Ben je benieuwd naar de resultaten. Bekijk dan de samenvattende resultaten per alternatief en lees het rapport. We zien je opmerkingen graag tegemoet en gaan graag tijdens de bijeenkomsten met je in gesprek. Heb je vragen? Neem gerust contact op met Len Hazeleger. Hij komt ook graag langs voor een persoonlijk gesprek.

Cookie-instellingen