Visualisatie Rembrandtbrug

Update project Brug-Woerden-West

13-06-2019

Om iedereen goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het project Brug Woerden-West sturen wij jullie geregeld een update met de laatste ontwikkelingen en laten we zien wat ons bezig houdt. Tussendoor koppelen we de resultaten van de bijeenkomsten ook nog terug op het platform.

 

Eerste reacties en een 3e alternatief

Sinds de startbijeenkomst op 17 april in de Kruiskerk te Woerden zijn we gestart met het onderzoek naar een nieuwe brugverbinding tussen het Rietveld en de Hollandbaan. In verschillende bijeenkomsten met de omgeving zijn kansen en knelpunten in kaart gebracht en krijgen we een steeds beter beeld van de effecten van alle varianten. Ook hebben we veel reacties gekregen tijdens de bijeenkomsten op het beoordelingskader. Binnenkort zullen we de aangepaste versie met jullie delen op dit platform. Tijdens de eerste vergadering van de Adviesgroep is een 3e alternatief ingebracht. Het gaat om een alternatief ten westen van de rioolwaterzuivering met een aansluiting op de Hollandbaan. Dit alternatief wordt de komende weken op hoofdlijnen bekeken op de verkeerskundige werking en de kosten. Afhankelijk van deze uitkomst nemen we dit alternatief verder mee in het onderzoek.

Onduidelijkheid

Verder merken we dat er verschillend gedacht wordt over hoe verkeersstromen zich binnen en buiten Woerden bewegen en ook over de toekomstige ontwikkelingen in Woerden die te maken hebben met de brug. Die onduidelijkheid over toekomstige ontwikkelingen  is voor iedereen lastig  en daarom zullen we tijdens de volgende ateliersessie op dinsdag 25 juni hier opnieuw extra aandacht aan besteden. Ook de vragen die tijdens de bijeenkomsten zijn gesteld zullen we binnenkort zo veel mogelijke proberen te beantwoorden en met jullie delen via het platform. De input van elke sessie kan je terug vinden bij de des betreffende bijeenkomst.

Eerste (voorlopige) keuzes en nader onderzoek

Door o.a. de input van de aanwezigen tijdens de sessies kunnen we op onderdelen keuzes maken. Zo hebben we kunnen vaststellen dat een rotonde niet de geschikte oplossing is voor de aansluiting van het Rietveld op de brug en dat een kruising met verkeerslichten beter is voor de verkeersafwikkeling.. Maar we komen ook nog kennis te kort. Zo zijn er bijvoorbeeld camera‚Äôs en meetapparatuur geplaatst op enkele wegen aansluitend op de Gildenweg om de verkeersstromen op het bedrijventerrein Barwoutswaarder wat beter in beeld te krijgen. 

Tijdens de eerste ateliersessie op 15 mei jl.  hebben we ook al de eerste schetsen op tafel gelegd. Bij de Gildenweg zijn 3 varianten voor de ligging van de brug denkbaar en bij de Rietveldbrug is dat er voorlopig 1. Op alle varianten heeft men gereageerd en zijn voor en nadelen benoemd. Met onder andere deze reacties kunnen we voorzicht de conclusie trekken dat de 2 oostelijke varianten van het alternatief Gildenbrug minder kansrijk zijn in vergelijking met de meest westelijke variant. In de twee oostelijke varianten worden aanzienlijk meer woningen geraakt, zijn de kosten hoger en worden belangrijke monumentale waarden geraakt. Deze analyse wordt de komende weken nader uitgewerkt en met jullie gedeeld. Tijdens de komende ateliersessie op 25 juni zullen we  verder met jullie op de overwegingen ingaan.

Heb je vragen? Neem contact op met Len Hazeleger

Cookie-instellingen