Visualisatie Rembrandtbrug

Regionaal project

In de periode van april tot november 2019 is onderzoek uitgevoerd naar een mogelijke regionale verbinding tussen de A12 en de N458 aan de noordkant van de Oude Rijn via de Molendijk. Uit onderzoek blijkt dat het realiseren van de verbinding niet het gewenste verkeerseffect heeft, duur is vanwege o.a. een ongelijkvloerse spoorkruising, onvoldoende draagvlak heeft bij betrokkenen en niet kan rekenen op medebekostiging. 23 januari jl. heeft de gemeenteraad conform het raadsvoorstel besloten om dit onderzoek te stoppen en deze verbinding niet meer te zien als oplossing voor het regionale verkeer.

 

Het uitgangspunt was dat de gemeente Woerden dit niet als een zelfstandig project op zou pakken en bekostigen. Het zou moeten gaan om een regionaal verkeersvraagstuk dat met de regio en in samenhang met rijksprojecten, zoals het MIRT-onderzoek A12 en de MIRT Verkenning Bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling Ring Utrecht, zou worden opgepakt.

 De conclusie uit het uitgevoerd onderzoek

Het Molendijktracé is geen regionale verbinding waarvoor draagvlak kan ontstaan. Het draagt te weinig bij voor Woerden en wordt door andere partijen niet als een gewenste ontwikkeling gezien. Het MIRT-vooronderzoek A12-Gouda-Utrecht laat zien dat er de komende jaren wel draagvlak kan ontstaan voor een oostelijke randweg langs Woerden, welke onderdeel is van de bijdrage die regionale infrastructuur kan bieden in het oplossen van knelpunten op de A12. Als er een vervolgfase komt in de vorm van een MIRT-verkenning van het Rijk, kan dat uitgewerkt worden in overleg met het Rijk en de Provincie. Medebekostiging voor een dergelijke verbinding kan wel kansrijk zijn en meer bijdragen aan de bereikbaarheid van Woerden.

Benieuwd naar de eindnotitie Regionale verbinding Molendijk? Bekijk dan de eindnotitie.

 

 

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen