Terugblik 1e ateliersessie Rembrandtbrug

06-03-2020
0 reacties

Op woensdag 19 februari jl. vond de eerste ateliersessieplaats plaats in het gemeentehuis. Tijdens de plenaire bijeenkomst is terug gekeken naar de vorige fase en is de huidige tussenfase Rembrandtbrug werd toegelicht. Het tweede deel was een zogenaamde Over-de-brug-sessie.

De ateliersessie bestond uit twee delen. Het eerste deel was een plenaire bijeenkomst waar terug werd gekeken naar de vorige fase, de resultaten van die fase nog een keer zijn gepresenteerd en waar de huidige tussenfase Rembrandtbrug werd toegelicht. Het tweede deel was een zogenaamde Over-de-brug-sessie. Tijdens deze sessie werd de kaart van het gebied op tafel gelegd en konden kansen en zorgpunten worden benoemd. De vraag die centraal stond was;

 “Als deze Rembrandtbrug er komt dan kunnen we … doen om positief effect op de leefomgeving te creëren”.

Bij het eerste deel van avond waren ruim 60 deelnemers aanwezig en aan de over-de-brug-sessie namen circa 40 betrokkene deel. De sfeer op de avond was constructief en prettig, maar er zijn nadrukkelijk ook zorgen geuit.

Plenaire bijeenkomst

Zoals gezegd is tijdens de plenaire bijeenkomst vooral veel informatie gedeeld. Nader hand waren er veel waardevolle vragen, soms ter verduidelijking, soms om zorgen te delen. Onderwerpen die onder andere aan bod kwamen zijn de toename van geluid en fijnstof langs de Hollandbaan, de nut en noodzaak van de brug, mede in relatie tot een eventuele westelijke randweg, de werking van de brug i.r.t. vaarverkeer en andere bruggen en overige verkeerskundige vragen. Ook zijn er vragen gesteld over het participatieproces.

Ben je er niet bij geweest? Of wil je de presentatie terugkijken. Bekijk dan de volledige presentatie

Over-de-brug-sessie

Tijdens de Over-de-brug-sessie hebben circa 40 betrokkene input gegeven over de zorg- en knelpunten die men ziet als de Rembrandtbrug gerealiseerd zou worden. Ook zijn voor sommige zorg- of knelpunten oplossingen aangedragen. Verdeeld over 3 tafels zijn 3 gebieden behandeld, 1) het gebied rondom de Hollandbaan, 2) het gebied Barwoutswaarder en 3) het gebied aan de noord kant van de Oude Rijn.

De resultaten van deze sessie zijn gebundeld en hieronder terug te lezen.  Mocht je nog aanvullende input willen leveren, of heb je vragen/opmerkingen op de geleverde input dan horen we dat graag. Je kunt contact opnemen met Len Hazeleger, maar je kunt ook, als je een account hebt, hieronder je reactie achterlaten. Bekijk de resultaten van de Over-De-Brug-sessie hieronder.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen