Visualisatie Rembrandtbrug

Participatiebijeenkomst rotonde Molenvlietbaan & Hollandbaan

02-11-2021 253 keer bekeken 0 reacties

Begin

24-11-2021 om 19:30

Einde

24-11-2021 om 22:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Op woensdagavond vanaf 19:30 uur organiseren we een participatiebijeenkomst over de rotonde Molenvlietbaan & Hollandbaan. Tijdens deze avond presenteren we het laatste ontwerp en de wijze waarop we invulling willen geven aan de opdracht om maatregelen te nemen op de Hollandbaan.

Na het raadsbesluit op 15 oktober 2020 is een nieuwe fase aan gebroken, de zogenaamde planvoorbereidingsfase. In deze fase werken we het ontwerp verder uit tot een gedetailleerd plan, kopen de benodigde eigendommen aan, wijzigen het bestemmingsplan en bereiden de uitvoering voor. Voor de zomervakantie hebben wij de omgeving geïnformeerd over de wijze waarop wij deze planvoorbereidingsfase aanpakken en zijn verschillende online werksessies georganiseerd. Met de input die we toen hebben ontvangen is waar nodig het ontwerp aangepast. Op basis van dat ontwerp is het voorontwerp bestemmingsplan opgesteld.

Dit voorontwerp bestemmingsplan heeft van 8 juli t/m 1 september ter inzage gelegen. Daarop zijn ruim 200 inspraakreacties ontvangen. Mede op basis van deze inspraakreacties hebben we aanvullend onderzoek uitgevoerd en het ontwerp verder uitgewerkt en aangepast. Het aangepaste bestemmingsplan  wordt samen met de beantwoording van de inspraakreacties in het 1e kwartaal 2022 opnieuw ter inzage gelegd.

In de komende maand gaan we graag met u als bewoner of ondernemer in gesprek over het (aangepaste) ontwerp. We nodigen u daarom van harte uit om aanwezig te zijn op één van de onderstaande bijeenkomsten.

Bijeenkomst Rotonde Molenvlietbaan & Hollandbaan                            

  • Wanneer:         woensdag 24 november
  • Tijd:                    19:30 uur – 21:30
  • Locatie:             Raadzaal gemeentehuis Woerden, Blekerijlaan 14 Woerden

Tijdens de bijeenkomst Hollandbaan en de ronde Molenvlietbaan geven we een toelichting op de aanpassing van de rotonde Hollandbaan-Molenvlietbaan en op het onderzoek naar maatregelen langs de Hollandbaan in het kader van de Motie Maatregelen Hollandbaan.

Ben je van plan te om ook te komen? Meld je dan vooraf aan.

Heb je vragen? Bel of mail gerust met Len Hazeleger

Cookie-instellingen